เมนบอร์ดพวก socket 478 สำหรับ CPU 478 นะครับ

Additional information